top of page

We zijn van start!

Amsterdam, 2 februari 2021 - Meer leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs duurzaam aan het werk. Met dat doel is het nieuwe project De Route van School naar Werk gestart. De komende anderhalf jaar gaat een groep van 20 pro en vso scholen, hun stagebegeleiders en samenwerkingspartners intensief aan de slag, begeleid door een team van specialisten uit de praktijk en de wetenschap. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe de uitstroom van de jongeren vergroot kan worden. De jongeren zélf staan hierbij centraal.

Urgentie

In het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs worden leerlingen opgeleid voor een passende plek in de maatschappij. Een deel van deze leerlingen zoekt na school direct een plek op de arbeidsmarkt. Die route naar werk vraagt een lange aanloop met extra ondersteuning die deze vormen van onderwijs bieden. De arbeidsmarkt is echter niet altijd even geschikt voor deze leerlingen. Dit maakt de keuze voor een toekomstig beroep moeilijker. Er is veel negatieve beeldvorming over leerlingen die deze onderwijsvorm volgen en er zijn veel personen en instanties betrokken, waardoor het risico bestaat dat niet de leerlingen, maar andere belangen voorop staan. Dit alles resulteert in een lagere en minder duurzame arbeidsparticipatie dan bij leerlingen die uit andere onderwijsvormen komen. Daar moet verandering in komen. Meer leerlingen uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs duurzaam aan het werk, dat is het doel van het nieuwe project De Route van School naar Werk.


Wat gaan we doen - bouwstenen project

Centraal in het project staat het pad dat een leerling doorloopt van school naar werk. Wie zijn daarin actief? Wat zijn succesfactoren? Wat is de rol van onder meer ouders, scholen, stagebegeleiders, (stage)bedrijven en gemeenten? Om deze en andere vragen te beantwoorden ontplooien we een aantal activiteiten. In het Actielab komen de stagebegeleiders van deelnemende scholen dit jaar zes keer (digitaal) bij elkaar. Om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te werken aan een door henzelf opgesteld ontwikkelplan. Iedere bijeenkomst komen gasten uit de praktijk en/of de wetenschap hun kennis en ervaringen delen en worden werkvormen en tools ingebracht die goed werken bij de toeleiding naar werk. Het Actielab wordt ‘gevoed’ door inzichten uit zogenaamde Arena gesprekken waarbij leerlingen en oud-leerlingen van scholen met elkaar in gesprek gaan en door inzichten uit focusgroepen met onder andere werkgevers, ouders en schoolleiders.


Delen resultaten

Alle opgedane inzichten en resultaten worden gedurende het project op continue basis gedeeld met deelnemende scholen en andere geïnteresseerden uit het werkveld (onder andere via inspiratiesessies). Hiermee willen we iedereen die wil de kans bieden aan te haken en geïnspireerd te raken. Aan het eind van het project (juni 2022) vindt een eindpresentatie plaats en wordt een rapportage opgeleverd die voor een ieder die interesse heeft opvraagbaar is.


Deelnemende scholen

Aan het project doen 20 pro en vso scholen uit het hele land mee. Scholen die meedoen zijn: Orion College Noord, Orion College Zuid-Oost, Orion College Amstel, Orion Werkstraat, Orion Drostenborg, Kolom praktijkcollege Het Plein, Kolom praktijkcollege Noord, Heyerdahl college, VSO de Korenaer, Praktijkschool Helmond, VSO het Dok, P.I. school de Hondsberg, Terra Nigra Praktijkonderwijs, Stichting BOOR, Vakschool Het Diekman, Altra College Bleichrodt, HPC Charlois, HPC Zuidwijk en HPC Centrum. Daarnaast zijn vele belanghebbenden uit het werkveld intensief betrokken.


Het projectteam

Het project staat onder leiding van een team van specialisten uit praktijk en wetenschap. Het team bestaat uit Hans Bosselaar (ervaren docent en onderzoeker o.a. Vrije Universiteit), Branko Hagen (zelfstandige met veel ervaring op het gebied van werk en inkomen en met het bemiddelen van jonge mensen met een arbeidshandicap), Henk Krauwel en Gilles Gerth (o.a. ‘Op naar de 100.000/25.000 banen’) en Christine Swart en Monique Vering (Firma Twist). Het project wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Anneke Wilms, programmamanager Instituut Gak: “Keer op keer wordt er nieuw onderzoek gedaan naar de knelpunten bij het ondersteunen van kwetsbare jongeren richting betaald werk en mogelijke oplossingen daarvoor. Vernieuwend in dit project is dat bestaande kennis in praktijk wordt gebracht en dat andersom ook veel 'good practices' uit de praktijk worden gedeeld. Stagebegeleiders en scholen gaan onder begeleiding aan de slag met een veranderingsvraag en bijbehorend actieplan.”


Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op www.deroutevanschoolnaarwerk.nl waar je je ook aan kunt melden voor de nieuwsbrief. Updates worden ook gedeeld via de LinkedIn groep.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie, hoge resolutie beeldmateriaal of interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Firma Twist via monique@firmatwist.nl of 06 22822299 (Monique Vering).


Commentaires


bottom of page