top of page

OVER HET PROJECT

Urgentie

URGENTIE

In het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs worden leerlingen opgeleid voor een passende plek in de maatschappij. Een deel van deze leerlingen zoekt na school direct een plek op de arbeidsmarkt. Die route naar werk vraagt een lange aanloop met extra ondersteuning die deze vormen van onderwijs bieden. De arbeidsmarkt is echter niet altijd even geschikt voor deze leerlingen. Dit maakt de keuze voor een toekomstig beroep moeilijker. Daarnaast is er veel negatieve beeldvorming over leerlingen die deze onderwijsvorm volgen, wat een grote impact heeft op het zelfvertrouwen van de leerlingen en de kansen die bedrijven willen bieden. Bovendien zijn er veel personen en instanties betrokken, waardoor het risico bestaat dat niet de leerlingen, maar andere belangen voorop staan. Dit alles resulteert in schooluitval plus een lagere en minder duurzame arbeidsparticipatie dan bij leerlingen die uit andere onderwijsvormen komen. Meer leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs duurzaam aan het werk, met dat doel start het nieuwe programma De Route van School naar Werk.

Bouwstenen

BOUWSTENEN

// Traject Stagebegeleiders

Gedurende 1,5 jaar komen 16 tot 18 stagebegeleiders van deelnemende scholen zesmaal bij elkaar. Om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te werken aan een door henzelf opgesteld ontwikkelplan. Waar lopen ze tegenaan? En wat houdt hen tegen om hun rol optimaal te kunnen vervullen? Wat hebben zij nodig van de school, de ouders en de (stage)bedrijven?

 // Focusgroepen

Ook organiseren we focusgroepen met ouders, (stage)bedrijven, gemeenten, jobcoaches, stagebegeleiders en scholen waar we de diepte ingaan op wat er nodig is om de jongeren op eenduurzame manier aan het werk te krijgen en te houden.

// Arena gesprekken

We organiseren op deelnemende scholen arena gesprekken waarbij leerlingen en werkende oud-
leerlingen aan het woord komen: wat gaat 
er goed, wat er kan beter, en wat heeft hij/zij nodig? Welke tip(s) hebben ze voor hun ouders, stagebegeleider of de school? Ouders, stagebegeleiders en school kunnen hierbij aanwezig zijn.

 

Bekijk hier het handboek Arena gesprekken.

 // Jaloersmaakvirus

De inzichten en ontwikkelde werkwijze en tools worden breed gedeeld waarmee we ‘een jaloersmaakvirus’ willen creëren. We willen alle VSO en PrO scholen inspireren en activeren om de ontwikkelde werkwijze ook toe te gaan passen en zich aan te sluiten. Zo wordt De Route van School naar Werk een beweging die groter is dan zichzelf.

Wat levert deelname op

WAT LEVERT DEELNAME OP

Nieuwe inzichten voor scholen, leerlingen, ouders en stagebegeleiders


Het programma levert een uniek inzicht in de behoeften en wensen van (oud) leerlingen, ouders en andere stakeholders in het pad van school naar werk. Ook krijgen deelnemende stagebegeleiders een unieke kans om kennis op te doen, te leren over hun eigen werkwijze en geïnspireerd te raken door vakgenoten.

Regionale en landelijke zichtbaarheid
 

Deelnemende scholen kunnen zich als voorloper op dit thema profileren in hun communicatie. Om een extra zetje te geven, zullen we in dit project proactief media opzoeken, veel ‘best practices’ online delen en een eindrapportage inclusief tools opleveren. Deelnemende scholen worden, indien wenselijk, met logo en/of naam meegenomen op de website van het programma en in andere communicatie-uitingen.

Nieuwe tools rechtstreeks uit de praktijk
 

Binnen dit project worden bestaande goedwerkende tools gedeeld en getest én unieke tools ontwikkeld. Deze zijn als eerste beschikbaar voor de deelnemende scholen. De scholen kunnen uiteraard input leveren over welke wensen zij hebben en zijn ‘mede-ontwikkelaars’. Alle ervaringen uit de praktijk worden hierin meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen voor de stagebegeleiders, tools waarmee leerlingen hun ervaringen en wensen kunnen overbrengen en handvatten voor ouders om het gesprek aan te gaan met hun kind (bijvoorbeeld een keukentafel-loopbaangesprek).

Geoptimaliseerde route van school naar werk
 

De inzichten die worden opgedaan in dit project leiden tot verbeteringen in het pad van school naar werk. Daarmee zorgen we voor een betere uitstroom plus voor tevreden leerlingen en ouders.

Initiatiefnemers

HET TEAM

hans bosselaar.jpeg

// Hans Bosselaar: de blik van een Dinges

Hans Bosselaar is een ervaren docent en onderzoeker op het terrein van governance van de sociale verzorgingsstaat. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de lokale invulling van bestuur en beleid rond uitkeringen, voorzieningen en re-integratie. Hans Bosselaar vertegenwoordigt binnen dit project vooral de inhoudelijke en onderzoekende blik, en heeft specifiek veel ervaring met stagebegeleiders en de rol van een Dinges. Hans deed eerder het onderzoek ‘De ontdekking van de Dinges’.

3EBF8B94-1DA1-4118-81B4-11B824D0F79D (1)

// Henk Krauwel: de blik van de praktijk en de scholen 

Henk Krauwel was Hoofd Onderwijs, Leerplicht en Jeugd bij de Gemeente Amsterdam en beschikt over jarenlange ervaring binnen verschillende functies in en rondom scholen in Nederland. Binnen dit project heeft Henk de belangrijke rol van het aanjagen, motiveren en monitoren van de deelnemende scholen. Henk is ook betrokken bij het ‘Op naar de 100.000 banen’ project en zorgt voor kruisbestuiving tussen beide projecten.

Branko Hagen.jpeg

// Branko Hagen: de blik van de leerling

Branko Hagen, zelfstandige, heeft veel ervaring op het gebied van werk en inkomen en met het bemiddelen van (jonge) mensen met een arbeidshandicap o.a. bij GAK Arbeidsintegratie, Arbeidsvoorziening en reintegratie-bureau KLIQ. Ook werkte hij bij Vilans met werk en handicap als thema en als beleidsadviseur voor de Landelijke Cliëntenraad. Branko zal inhoudelijk betrokken zijn en een focus hebben op het centraal stellen van de leerling.

foto_GG2_resize.jpg

// Gilles Gerth: de blik van samenwerking

Gilles Gerth is een ervaren organisator van samenwerkingsprojecten op de regionale arbeidsmarkt tussen partijen uit de werelden van onderwijs, werkgevers en overheid. Gilles zal binnen dit project deze samenwerking waar nodig een zetje geven. Gilles werkt onder meer voor “Op naar de 100.000 banen” en zorgt er samen met Henk voor dat beide projecten bij elkaar kunnen halen, brengen en vermenigvuldigen.

Foto Firma Twist.JPG

 // Firma Twist: de blik van maatschappelijke verandering

Firma Twist helpt organisaties bij het realiseren van hun maatschappelijke ambities, om van idealen werklijkheid te maken. Werkzaamheden betreffen vooral strategisch (verander)advies, stakeholdermanagement en communicatie. Firma Twist coördineert het project en de communicatie. Monique Vering (projectleider/ communicatie) en Christine Swart (strategie) zijn intensief betrokken.  

Scholen
Meer info

MEER INFORMATIE?

Wil je meer weten over 'De Route van School naar Werk'? 

Laat via het onderstaande formulier je gegevens achter,

dan nemen wij contact met je op. 

Bedankt voor uw bericht. We nemen contact met u op.

bottom of page